Spēka zīmju apraksti

Saules koks
Saules, Austras, gaismas, dzīvības, auglības, centrālais, pacelšanās, debesu, šamaņu, mistikas un atzīšanas koks.
Dižais krūms, ozoliņš. Koks, kuru radījusi gaisma, un, kuru uzaudusi Saule ar Saules meitām.
Dabas, debesu un cilvēka vienotājs. Kosmosa un cilvēka vienotājs. Zīmei ir divējāda nozīme.
Uz augšu – zari, lapotne, šīsaule,
Uz leju – saknes, viņāsaule.
Vienotas kustības un dzīves simbols.

 

Liesmojošā Saule
Gaisma, veselums, kopība, harmonija, aizsardzība, labestība, zināšanas, pieredze, visa redzēšana, kustība, atgriešanās, cikls.
Augstāko vērtību simbols.

 

Auseklis
Austriņš, rīta zvaigzne, Venēra. Gaismas uzvara pār tumsu. Kosmisko spēku pirmpasaule

 

 

Laimas krusts
Laimas, ķekšu, kāšu krusts, svastika, Laime, svētība, liktenis, laba izdošanās.
Griba, mērķa apziņa, darbība. Laima, Uguns, Pērkons.

 

Kuplā Saule
Gaisma, veselums, kopība, harmonija, aizsardzība, labestība, zināšanas, pieredze, visa redzēšana, kustība, atgriešanās, cikls.

 

Pērkons
Šī grafiskā zīme ir autordarbs.
Pērkona, Laimas, ķekšu, kāšu krusts, svastika, laime, svētība, liktenis, laba izdošanās.

 

Staru Saule
Gaisma, veselums, kopība, harmonija, aizsardzība, labestība, zināšanas, pieredze, visa redzēšana, kustība, atgriešanās, cikls.

 

Dubultais Austras krūms
Austras krūms. Ozoliņš. Saules, gaismas, dzīvības, auglības krūms. Dižais krūms.
Krūms, kuru radījusi gaisma, un uzaudusi Saule ar Saules meitām. Dabas, debesu un cilvēka vienotājs.
Līdzsvars starp gaismu un tumsu.
Saknes – pagātne,
centrs – tagadne,
zari – nākotne.

 

Austras koks
Austras, Saules, gaismas, dzīvības,
auglības, centrālais, pacelšanās, debesu,
šamaņu, mistikas un atzīšanas koks.
Dižais krūms, ozoliņš.
Koks kuru radījusi gaisma un kuru ir
uzaudusi Saule ar Saules meitām.
Dabas, debesu un cilvēka vienotājs.
Kosmosa un cilvēka vienotājs.
Zīmei ir divējāda nozīme.
Uz augšu – zari, lapotne, šīsaule,
Uz leju – saknes, viņāsaule.
Vienotas kustības un dzīves simbols.