Spēka zīmju apraksti

Saules koks
Saules, Austras, gaismas, dzīvības, auglības, centrālais, pacelšanās, debesu, šamaņu, mistikas un atzīšanas koks.
Dižais krūms, ozoliņš. Koks kuru radījusi gaisma un kuru ir uzaudusi Saule ar Saules meitām.
Dabas, debesu un cilvēka vienotājs. Kosmosa un cilvēka vienotājs. Zīmei ir divējāda nozīme.
Uz augšu – zari, lapotne, šīsaule,
Uz leju – saknes, viņāsaule.
Vienotas kustības un dzīves simbols.

 

Liesmojošā Saule
Gaisma, veselums, kopība, harmonija, aizsardzība, labestība, zināšanas, pieredze, visa redzēšana, kustība, atgriešanās, cikls.
Augstāko vērtību simbols.

 

Auseklis
Austriņš, rīta zvaigzne, Venēra. Gaismas uzvara pār tumsu. Kosmisko spēku pirmpasaule

 

 

Laimas krusts
Laimas, ķekšu, kāšu krusts, svastika, Laime, svētība, liktenis, laba izdošanās.
Griba, mērķa apziņa, darbība. Laima, Uguns, Pērkons.

 

Kuplā Saule
Gaisma, veselums, kopība, harmonija, aizsardzība, labestība, zināšanas, pieredze, visa redzēšana, kustība, atgriešanās, cikls.
Spēcina raksturu un darba tikumu. Augstāko vērtību simbols. Vairo garīgo attīstību.

 

Pērkons
Pērkona, Laimas, ķekšu, kāšu krusts, svastika, laime, svētība, liktenis, laba izdošanās.
Griba, mērķa apziņa, darbība. Laima, Uguns, Pērkons.

 

Staru Saule
Gaisma, veselums, kopība, harmonija, aizsardzība, labestība, zināšanas, pieredze, visa redzēšana, kustība, atgriešanās, cikls.
Spēcina raksturu un darba tikumu. Augstāko vērtību simbols.

 

Dubultais Austras krūms
Austras krūms. Ozoliņš. Saules, gaismas, dzīvības, auglības krūms. Dižais krūms.
Krūms, kuru radījusi gaisma un uzaudusi Saulear Saules meitām. Dabas, debesu un cilvēka vienotājs.
Līdzsvars starp gaismu un tumsu.
Saknes – pagātne,
centrs – tagadne,
zari – nākotne.

 

Austras koks
Austras, Saules, gaismas, dzīvības,
auglības, centrālais, pacelšanās, debesu,
šamaņu, mistikas un atzīšanas koks.
Dižais krūms, ozoliņš.
Koks kuru radījusi gaisma un kuru ir
uzaudusi Saule ar Saules meitām.
Dabas, debesu un cilvēka vienotājs.
Kosmosa un cilvēka vienotājs.
Zīmei ir divējāda nozīme.
Uz augšu – zari, lapotne, šīsaule,
Uz leju – saknes, viņāsaule.
Vienotas kustības un dzīves simbols.